Zamena registracione nalepnice

Home \ Vesti \ Zamena registracione nalepnice

Tehnički pregled – PMV Trajković

Promena oštećene registracione nalepnice – Izdavanje nove registracione nalepnice


Za izdavanje nove registracione nalepnice umesto izgubljene ili nestale, vlasnik ili evidentirani korisnik vozila treba da priloži:

  1. registracioni list,
  2. izjavu o razlozima i okolnostima nestanka registracione nalepnice,
  3. dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca, putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac, dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa APR – za pravna lica),
  4. uplatnica generisana na portalu eUprave.

Ako je registraciona nalepnica dotrajala ili oštećena, uz zahtev treba priložiti:

  1. registracioni list,
  2. registracionu nalepnicu (oštećenu ili ostatke),
  3. uplatnica generisana na portalu eUprave.

Posetite našu stranicu i pogledajte: DETALJNO UPUTSTVO za skidanje stare registracione nalepnice.

Pročitajte još