Osnovne informacije

Home \ Osnovne informacije

Osnovne informacije o tehničkom pregledu vozila.

Kod nas možete izvršiti tehnički pregled za:
• Putnička vozila
• Teretna vozila do 3,5t NDM
• Priključna vozila

Tehnički pregled može biti:
• Redovan
• Vanredni
• Kontrolni

Redovni tehnički pregledi mogu biti godišnji i šestomesečni.

• Redovnom godišnjem tehničkom pregledu vozilo se podvrgava pre izdavanja saobraćajne dozvole, odnosno izdavanja registracione nalepnice. Ovaj tehnički pregled može se izvršiti do 30 dana pre podnošenja zahteva za registraciju, odnosno nakon isteka roka važenja saobraćajne dozvole (registracione nalepnice).

• Redovni šestomesečni tehnički pregled mora se obaviti pre isteka roka od šest meseci od dana početka važenja saobraćajne dozvole, odnosno registracione nalepnice, a može se obaviti najranije 15 dana pre isteka navedenog roka. Ovom tehničkom pregledu podvrgavaju se: vozila kojima se obavlja javni prevoz, autobusi, vozila za obuku kandidata za vozače, vozila za prevoz opasnih materija, vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg, „rent-a-car“ vozila, vozila starosti preko 15 godina.

Vanredni tehnički pregled obavlja se nakon popravke i pre puštanja u saobraćaj vozila kod kojeg su u saobraćajnoj nezgodi ili na drugi način oštećeni vitalni sklopovi i uređaji bitni za bezbedno učestvovanje u saobraćaju, kao i vozila koje je isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti utvrđene na kontrolnom tehničkom pregledu.

Kontrolni tehnički pregled vrši se po nalogu ovlašćenog lica Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno inspektora za drumski saobraćaj, radi kontrole tehničke ispravnosti vozila.

Tehnički pregled vozila je skup propisanih radnih operacija pri kojima se odgovarajućim merenjima i poređenjem izmerenih veličina sa propisanim vrednostima, kao i vizuelnim pregledima bez ili uz korišćenje odgovarajućih alata, bez bitnih rasklapanja, utvrđuje tehnička ispravnost uređaja i opreme, odnosno tehnička ispravnost vozila u celini.

Tehnička ispravnost vozila je veoma važan faktor bezbednosti saobraćaja. Samo tehnički ispravno vozilo može garantovati njegovu bezbednu primenu pa je iz tog razloga, tehnička ispravnost vozila osnovni uslov za registraciju vozila.

Zakonom o bezbednosti saobraćaja, određeno je da se redovan tehnički pregled vozila vrši jednom godišnje i može se obaviti 30 dana pre isteka registracije vozila.

Motorna vozila kojima se vrši javni prevoz putnika ili prevoz opasnih materija, kao i vozila kojima se vrši obučavanje kandidata za vozače, u obavezi su da tehnički pregled vozila vrše na svakih 6 meseci.

Zahvaljujući efikasnosti i stručnosti našeg osoblja, učinićemo da dobijete uslugu provere tehničke ispravnosti vozila na najvišem nivou.

Šta obuhvata tehnički pregled vozila – Koji se uređaji pregledaju?

Tehnički pregled vozila obuhvata i pregled:
uređaja za upravljanje,
uređaja za zaustavljanje,
uređaja za osvetljavanje puta,  za davanje svetlosnih znakova i za označavanje vozila,
uređaja koji omogućavaju normalnu vidljivost,
uređaja za davanje zvučnih znakova,
uređaja za kontrolu i davanje znakova,
uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila,
uređaja za kretanje vozila unazad,
uređaja za oslanjanje,
uređaja za kretanje i osovina,
elektrouređaja i instalacija,
pogonskog uređaja,
uređaja za prenos snage,
ostalih uređaja i delova vozila,
opreme vozila.

Iako je prema novim izmenama trebalo pregledati i kontrolisati emisiju štetnih gasova, ta izmena još uvek nije stupila na snagu. Ipak, servisi koji obavljaju tehnički pregled mogu vam skrenuti pažnju na ove uređaje, s obzirom na to da će se za nešto više od godinu i po dana i oni pregledati.

Ako ste jedan od „neispravnih”, ne ljutite se.
Svrha tehničkog pregleda jeste da otkrije nedostatke na vozilu koji mogu uticati na sigurnost vašeg vozila i putnika u njemu, kao i na sigurnost ostalih učesnika u saobraćaju (pešaka, biciklista, ostalih vozila, itd.).

Tehnički pregled vozila je dužan da obezbedi da vozila svojim učestvovanjem u saobraćaju što manje utiču na okolinu.