Polisa osiguranja od AUTOODGOVORNOSTI

Home \ Vesti \ Polisa osiguranja od AUTOODGOVORNOSTI

Tehnički pregled PMV Trajković

POLISA OSIGURANJA OD AUTOODGOVORNOSTI

Svako motorno vozilo koje učestvuje u javnom saobraćaju mora biti registrovano i imati važeću polisu osiguranja. Da bi automobil bio registrovan, neophodna je pomenuta polisa osiguranja.
Lice koje pretrpi štetu od vašeg vozila, ima pravo da mu osiguravajuća kuća, kod koje ste vi osigurali vaše vozilo, isplati naknadu štete.

Polisa osiguranja
Kako sklopiti ugovor za polisu osiguranja od AUTOODGOCORNOSTI

Sa osiguravajućom kućom koju ste odabrali sklapate ugovor i zaključujete polisu osiguranja od autoodgovornosti. Tehnilčki pregled PMV Trajković je u prilici da vam ponudi polise Wiener Städtische osiguranje a.d.o. i GRAWE Osiguranje Srbija a.d.o.

WIENER STADTISCHE                  Registacija vozila

Neophodno je da kod sebe imate:
Važeću ličnu kartu,
Saobraćajnu dozvolu,
Prethodnu polisu osiguranja (ako postoji).

Kada zaključite i platite polisu osiguranja, dobijate original polisu i drugi primerak polise koji se predaje u MUP prilikom registracije vozila, kao i Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi.

Kako izgleda Evropski izveštaj o saobraćajnoj nesreći i čemu služi?

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi je standardizovan obrazac koji se koristi u čitavoj Evropi.
Izveštaj popunjavaju učesnici saobraćajne nezgode u kojima NIJE BILO POVREĐENIH i u kojoj je došlo do MANJE MATERIJALNE ŠTETE.
Ovaj obrazac, ispravno popunjen, u ovim slučajevima zamenjuje policijski zapisnik o uviđaju sa mesta saobraćajne nezgode.

Obrazac evropskog izveštaja dobijate prilikom zaključivanja polise od autoodgovornosti i potrebno je da ga uvek imate u vozilu.

Kako se popunjava Evropski izveštaj o saobraćajnoj nesreći?

Evropski izveštaj ZAJEDNO POPUNJAVAJU vozač koji je izazvao sudar i vozač čiji je auto oštećen.
Evropski izveštaj je jasno definisan i treba uneti sve tražene podatke. OBRAZAC JE VAŽEĆI UZ POTPIS OBA UČESNIKA NEZGODE.

Na skici treba nacrtati položaj vozila prilikom sudara. Uporedite podatke iz dokumenata da nije došlo do greške.
Obrazac se sastoji iz dva primerka gde original zadržava vozač kome je pričinjena šteta da bi mogao da naplati odštetu.

Oba učesnika moraju da opišu događaj (sudar) i da vozač koji je napravio udes prizna krivicu tj. da snosi odgovornost za nezgodu. U protivnom neće se znati ko je odgovoran za štetu.
Ukoliko krivac neće jasno da prizna krivicu preostaje vam da pozovete policiju da napravi uviđaj.

Nematerijalna šteta
Na osnovu obaveznog osiguranja može se dobiti odšteta za nematerijalnu štetu: povrede, pretrpljeni strah i slično, ali vam je u tom slučaju potreban izveštaj lekara.

PRAVO NA NAKNADU NEMATERIJALNE ŠTETE IMAJU SVA LICA POVREĐENA U UDESU, OSIM VOZAČA KOJI JE IZAZVAO UDES.

Kasko osiguranje
Ako imate kasko osiguranje, uz obaveznu polisu osiguranja, osiguravajuća kuća će po obaveznoj polisi osiguranja nadoknaditi štetu prouzrokovanu na vozilu koje ste udarili, A PO KASKO POLISI BIĆE VAM NADOKNAĐENA ŠTETA NA VAŠEM VOZILU.
Ako ste uz postojeću polisu kasko osiguranja ugovorili i osiguranje od rizika krađe, u slučaju nestanka vozila, osiguravajuća kuća će vam nadoknaditi gubitak.

Tehnički pregled PMV Trajković

Pročitajte još