Osiguranje vozila

Home \ Osiguranje vozila

Osiguranje vozila može biti obavezno i dobrovoljno.

Osiguranje od AUTOODGOVORNOSTI je zakonski obavezno osiguranje koje se zaključuje prilikom registracije motornih vozila.

U prilici smo da vam ponudimo polise osiguravajućih kuća:
Wiener Städtische osiguranje a.d.o. GRAWE Osiguranje Srbija a.d.o.

tehnicki pregled vozila

 

Osiguranje od AUTOODGOVORNOSTI predstavlja vrstu obaveznog osiguranja kojom se vlasnik, ovlašćeni korisnik, suvlasnik i drugi imalac motornog vozila osigurava od odgovornosti za štetu koju, upotrebom motornog vozila, pričini trećim licima.

Ukoliko pretrpite bilo kakvu štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu) od motornog vozila (putničko i teretno vozilo, autobus, trolejbus, tramvaj, priključno vozilo, motocikl itd.), imate pravo na naknadu štete od osiguravajućeg društva kod kojeg je to vozilo bilo osigurano.

Vodite računa da ne izgubite prava iz polise AUTOODGOVORNOSTI.
•  koristite motorno vozilo u skladu sa njegovom namenom
 upravljajte samo motornim vozilom za koje posedujete vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije
 ne sedajte za upravljač motornog vozila ako vam je oduzeta vozačka dozvola, ili vam je izrečena zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom
 ne upravljajte motornim vozilom pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava
 ne zaboravite da svaku namerno prouzrokovanu štetu snosite sami
• ne upravljajte motornim vozilom koje je tehnički neispravno
• ne napuštajte mesto događaja posle saobraćajne nezgode ukoliko niste dali svoje lične i podatke o osiguranju.

Zeleni karton, kao potvrda o osiguranju od autoodgovornosti, obavezan  je dokumentza vozila kojima se ulazi na teritoriju neke od sledećih zemalja:
Rusija, Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Turska, Izrael, Iran, Makedonija, Albanija, BiH, Tunis, Maroko.

Zeleni karton nije potreban vozačima iz Srbije prilikom ulaska u Crnu Goru, koja sa Srbijom ima potpisan poseban bilateralni sporazum.

pmv trajkovic kasko osiguranje

Polisom osiguranja od AUTOODGOVORNOSTI nije pokrivena šteta na sopstvenom vozilu. Ovakve štete pokriva KASKO osiguranje koje nije obavezno. Postoje tri vrste kasko osiguranja.

• Potpuno kasko osiguranje
Zaključivanjem potpunog kasko osiguranja vaše vozilo je zaštićeno od sledećih rizika: uništenja i oštećenja usled saobraćajne nezgode, pada ili udara predmeta, požara, zlonamernih postupaka trećih lica, poplave, potapanja vozila, oluje, grada, pada snega i leda na vozilo.
Kasko se može zaključiti tako da važi za teritoriju Srbije ili Srbije i Evrope.

• Delimično kasko osiguranje
Zaključivanjem delimičnog kasko osiguranja obezbeđena je zaštita od rizika loma i oštećenja stakla na Vašem vozilu. Predmet osiguranja delimičnog kasko osiguranja jesu prednja, zadnja i bočna stakla na motornim vozilima i to: putničkim vozilima, teretnim vozilima i autobusima. Predmet osiguranja delimičnog kasko osiguranja nisu stakla ili plastika na svetlima, ogledalima ili krovu vozila, kao ni stakleni krov.

• Dopunsko kasko osiguranje
Dopunsko kasko osiguranje se zaključuje uz potpuno kasko osiguranje i predmeti osiguranja mogu biti: alat, pribor i rezervni delovi standardno isporučeni za određeni tip vozila, posebna oprema vozila, troškovi vuče, prtljag u autobusu…

Svi vozači motornih vozila, pored polise autoodgovornosti, dužni su da u vozilu imaju primerak Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi i da ga pokažu na zahtev ovlašćenog službenog lica.

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi je standardan obrazac koji se koristi u celoj Evropi i validan je umesto policijskog izveštaja u slučaju manjih materijalnih šteta u saobraćajnim nezgodama gde nema povređenih lica, a gde su se učesnici saglasili o odgovornosti za nastanak nezgode.

Bonus-malus sistem predstavlja utvrđivanje visine premije osiguranja od autoodgovornosti određenog vozila primenom odgovarajućeg premijskog stepena, u zavisnosti od toga da li je osiguranik u definisanom prethodnom periodu imao prijavljenu štetu po osnovu osiguranja za to vozilo, a za koju je on odgovoran.

Bonus predstavlja umanjenje osnovne premije osiguranja od AO, ukoliko u periodu osiguranja od najmanje jedne godine nije bilo šteta.

Malus predstavlja uvećanje osnovne premije ukoliko je bilo prijavljenih šteta u prethodnom posmatranom periodu. Na ovaj način osiguranik koji u prethodnom periodu nije imao štete, prilikom zaključenja osiguranja može očekivati umanjenje premije osiguranja, odnosno osiguranik koji je u prethodnom periodu imao štete može očekivati uvećanje premije osiguranja.

Pravo na premiju odgovarajućeg premijskog stepena bonus-malus sistema odnosi se samo na vlasnika vozila. Promenom vozila ne gubi se stečeno pravo na bonus ili malus, jer se ono vezuje za vlasnika.